Acta 01-06-2011

S’inicia l’Assemblea explicant la situació i el què és Acampada Nou Barris: és una assemblea de barri en suport a la acampada de Catalunya. S’ha intentat posar un punt d’informació però ha costat ja que no es va quedar ningú. Es van tocar temes d’habitatge, ensenyament i sanitat.

Sobre sanitat es comenta la situació de la vall d’Hebron: Es va explicar que es tancarien 400 llits, que vol dir deixar sense servei en un 40%. Es va acordar que es recolzaria l’Assemblea permanent el dimarts. Tot i que va fer molt mal dia van pujar uns/es 40 veïns/es. Els sindicats van explicar que hi ha una política de no transparència. Com que és diner públic hauria de ser tot transparent. Es va fent i es va buidant però sense saber ben bé què passa. Creu que hi ha una responsabilitat dels sindicats per explicar què és el que passa. Hi ha sensació de caos.

Sobre el tema d’educació comenta que cal veure com articulem també el tema de la primària, que es creu que es retallarà aprox un 15%. No es sap com quedaran els serveis. Aprofita per proposar crear una comissió de sanitat i salut per començar a treballar conjuntament en àrees bàsiques.

Una persona comenta que no té recolzament dels sindicats i que els estan fent fora al carrer.

Es diu que cal fer un balanç sobre el dia anterior. El punt d’informació no va funcionar perquè tothom va marxar cap a la mani i ningú es va quedar. Cal que tothom que agafi compromisos, es quedin i s’organitzin. S’informa que hi ha un Google grups i un Info i caldria que es posessin d’acord per crear un sol grup. Sobre les llistes caldria que sigui per info indispensable per no agobiar al personal. També s’informa que ja està creat un grup de Facebook. La gent que estigui interessada en gestionar la web que ho digui i s’organitzi. Cal endreçar els temes amb la info més general amb la de BCN i amb propostes concretes cap el barri.

Es recorda que després de la indignació ve el compromís i proposa tenir tres Comissions: Organització, Extensió i Continguts.

Es recorda que abans de fer propostes de continguts cal decidir com ens organitzem i caldria que cadascú o comenti, es reculli i es voti.

Es proposa mantenir aquesta setmana mantenir el punt d’info coordinats amb la Comissió d’organització, si surt. Potser la setmana que ve podria ser a Llucmajor.

Una persona parla sobre la manera de prendre les decisions i vots de l’Assemblea amb els temes de barri. Cal establir un mateix mecanisme per veure d’entendre’ns tot.

Es comenta que es nomes el segon cop que ens veiem i potser caldria anar més per feina. Sobre organització: veu comissions en el tema organitzatiu i finançament i temes concrets com Salut, tresoreria, educatiu, veinal. En el punt d’educació comenta que molts mestres poden començar a aplicar recursos pedagògics de l’escola nova, ja mateix. I que els instituts podrien engrossar l’assemblea. Potser també podria haver una Comissió de Consum. Hi ha 3 cooperatives de consum, 3 horts cumunitaris, etc. per una altra banda accions de boicot a empreses concretes. Caldria que les Avv poguessin recolzar i veure’s recolzades per aquesta assemblea. També comenta que ja hi han projectes existents que s’han e donar a conèixer i poden ser engrossats.

Un altre veí parla de l’Assemblea popular de Verdum i llegeix l’acta. Creu que cal que la feina es treballi des de cara barri i denúncia que la FAVB els està fent boicot.

Un veí comenta que ja hi ha un entitats dedicades temes d’advocats i d’habitatge al bari. No cal doblar esforços i tenim l’assemblea per mobiltzar segons les informacions d’aquestes organitzacions.

Un veí informa que des de Plaça Catalunya s’han recollit signatures de Barcelona i des dels pobles. Cal que la gent es coordini i vagi a assemblees com aquesta. La gent posa en comú el que està fent: acampades, assemblees inicials. Ell va informar sobre el què havíem fet aquí la setmana passada. Ens van plantejar la periodicitat de les assemblees. Seria setmanal. Caldria unificar horaris de les cacerolades i assemblees. També podien sorgir comitès de vaga per una possible vaga general futura. També es podrien crear comissions anti-desnonaments. Caldria que algú d’aquí anés el dissabte a informar.

Es comenta que cal que hi hagi comissions de treball i una de coordinació que agafi les propostes i les comuniqui perquè la gent estigui informada en la propera assemblea. El Casal de barri pot fer les fotocòpies que calguin. Podríem muntar un espai pels problemes individuals. Cal venir amb propostes concretes sinó serà un sense sentit. Proposa acampar al parc aquest cap de setmana.

Una veïna fa referència al que ha passat a Plça Catalunya per la repressió de divendres. Informa que si hi ha gent que ha estat agredida caldria que fessin la denúncia. Si algú ha vist la violència pot denunciar-ho. Hi ha uns models. La Plaça ha patit bastant i s’està reestructurant. Les comissions estan tocades i avui es decideix si es manté o no. Es demanava la continuïtat fins diumenge per algunes comissions però hi ha divisió. Opina que Plça Catalunya encara és un punt de referència i caldria mantenir-la per recolzar a les assemblees de barri. Creu que no han de tractar els temes de barri. Cal que tractin els temes comuns de retalls de drets en salut, feina i habitatge, per exemple.

De cara a l’organització proposa portar gent a parlar i discutir sobre els temes.

Es fa una parada per reestructurar-nos i organitza-nos:

Es proposen 3 comissions per reunir-se: organització, Continguts i extensió.

Es parla sobre la qüestió organitzativa. Cal una comissió d’organització.

Una persona comenta que l’assemblea ha de ser la coordinació i organització dels barris. No entén contingut i extensió. Proposa comissió d’Immigració per informar i arribar a més gent.

Un veí comenta que ja s’està fent feina Plaça Catalunya i creu que no es bo veure-ho com una cos a part. Proposa que s’aprofiti la feina feta allà. Creu que falta molta gent i cal una Comissió d’extensió que faci captació per pancartes, la gent de les associacions, etc…

Una persona comenta el tema dels desnonaments: hi ha 140 pisos embargats al barri. Proposa traslladar les assemblees de l’Habitatge a aquí com una comissió més. Proposa que es faci una assemblea informativa d’indignats de Porta.

Una altra persona diu que cal que es votin el moderador, qui agafa acta i tot. Ens parlem molt malament. La d’Horta estava millor muntada. Està a favor de que hi hagi comissió d’acció. Creu que si és una lluita de barri buscant les seves necessitats i aquest és un barri molt concret.

Una persona comenta que per respecte caldria que les persones representants siguin escollides i que es cuidi el tema de gènere, parlant de persones i totes.

Un veí comenta que ve de Plaça Catalunya i porta info per donar-la. Els veïns de Sant Martí a la Verneda i Martorell recolzen a nou Barris. Després dels fets de divendres llegeix un manifest dels treballadors de la neteja on recolzen el moviment i denuncien com se’ls va obligar a fer la feina del dia 27.

Es proposa que a nivell organitzatiu caldria crear agrupacions. No creu que calgui doblar esforços. Creu que han de sortir grups de treball i no de discussió teòrica, que ja estan portades des de la central. Aquestes són de lliure participació. Proposa Comissions de caràcter tècnic: propaganda, organització, etc… Els d’elaboració teòrica ja estan a nivell de Barcelona i són de lliure accés.

Un veí comenta que si volem fer-ho extensió a les persones nouvingudes haurem de parlar en castellà.

Es comenta el què li fa indignació i aquest moviment està per canviar això mitjançant la democràcia participativa. Creu que les assemblees són fonamentals i creu que hi ha molta gent que treballa amb el tema d’habitatge, i les diferents organitzacions. Creu que les comissions poden deslluir la feina que cal fer. Cal gent jove amb noves idees. Cal que es participi en cada organització de cada barri. Proposa fer Àgores de debat amb explicacions de temes com la Educació i es fes un debat sobre com ha de ser la educació als barris.

Un veí proposa que després de consolidar les Assemblees dels barris, reunides per setmanes, es passi a una periodicitat mensual.

Es recorda Plaça Catalunya hi ha un document que és un punt de partida. Són coses consensuades i concretes a tenir en compte.

El Casal de Joves Guineueta fa unes propostes:

Fomentar i reafirmar les comissions

Plafó o fulla informativa sobre activitats al barri centralitzat.

Recull de problemàtiques del barri des de les entitats i d’altres en un llistat..

Una persona comenta que seria molt important que el que surti d’aquí arribi a Plaça Catalunya i els problemes detectats aquí arribin a Plaça Catalunya. Si hi ha problemes comuns de diferents barris es poden recollir de forma centralitzada. De cada assemblea han de sortir uns focus. Cal una comunicació horitzontal i vertical.

Un veí proposa crear 3 grans grups de comissions que es podrien subdividir si calguès:

  1. Informació i extensió: Cartells, informàtica, propaganda, gràfics, etc
  2. Continguts: comissions de treball
  3. Infraestructura i peles, amb material.

Això hauria de ser representat per 3 punts d’ordre del dia de forma sistemàtica.

Proposa que hi hagués un representant per la taula de cada comissió per votar.

Un veí comenta que caldria muntar una comissió d’organització que aquesta munti tota les demés. Proposa canviar els llocs de l’Assemblea cada cop. Cal que la gent sigui respectuosa amb els demés.

Una persona creu que ningú ha de tenir voluntat de crítica negativa. Cal que tirem endavant. No sabem el rau de repressió ni com acabarà. Denuncia que no hagi sortit el tema del CJ de Prospe. Cal diferenciar a les persones que treballen a les bases, per exemple dels sindicats, que els líders.

Abans de les votacions una família que han patit el tema dels desnonaments a nivell personal realitzen un petit concert.

ACORDS:

S’APROVA TREBALLAR PER COMISSIONS

ES DENEGA UNA COMISSIÓ MARE QUE ORGANITZI LA RESTA

S’APROVEN ELS 3 GRANS GRUPS DE LES COMISSIONS:

  1. EXTENSIÓN I DIFUSSIÓ
  2. INFRAESTRUCTURA I TRESORERIA (LOGÍSTICA)
  3. CONTINGUTS

 S’APROVA QUE PER LA CONFORMACIÓ DE LA TAULA ES POPOSIN 3 PERSONES EN ACABAR I ES RATIFIQUIN AL COMENÇAR LA PROPERA ASSEMBLEA.CAL QUE SIGUIN CÀRRECS ROTATIUS.

S’APROVA QUE L’ASSEMBLEA TINGUI UN ORDRE DEL DIA PER COMENÇAR D’1 PUNT PER COMISSIÖ, DEIXANT OBERT A L’ASSEMBLEA AFEGIR-NE’N MÉS.

PROPOSTA D’ACAMPAR, s’aprova acampar. 

S’aprova acampar més tard, en un futur quan la estrategia i el context sigui més favorable.
CONVOCATÒRIES:

DIA 2 A les 10h davant el parlament
DIA 4 Assemblea a pl. Catalunya d’assemblees de barri i pobles
DIA 5 Mani pel tancament de les nuclears
DIA 19 MANIFESTACIÓ GENERAL.

Anuncis

One response to “Acta 01-06-2011

  1. A ver, supongo que soy yo el vecino que “proposa que després de consolidar les Assemblees dels barris, reunides per setmanes, es passi a una periodicitat mensual”, creo que hay una confusión aquí, yo lo que quise proponer era que, como asamblea de nou barris, propusieramos en la “general de barrios”, de los sabados, que estas fueran mensuales. A mi modo de ver tantas asambleas y tan seguidas merman las fuerzas, creo una vez al mes que nos reunamos todas las asambleas de barrio es más que suficiente para informar del trabajo llevado a cabo por cada barrio y tomar las decisiones que nos afecten a todxs por igual. A quien le toque ir a esas asambleas tiene más tiempo para preparar su intervención con lo cual evitamos equivocos y precipitaciones de última hora que puedan generar malos entendidos, agilizamos un poco la agenda de todxs y concentramos más y mejor el esfuerzo en nuestros propios barrios… Y también pienso que presentar el trabajo de todo un mes puede elevar la moral, pues seguramente se habrán realizado exitósamente algunas acciones y no iremos con meras intenciones de hacer aquello o lo otro… Esa es mi forma de entender como deberíamos organizarnos para cohexionar y consolidar lo que hemos empezado …. Se dijo que esto ya se tenía de algún modo en mente y que de momento, para arrancar, se hacían semanales, pero que a la larga se pretendían hacer con una periodicidad más espaciada en el tiempo, o eso entendí yo, así que retire la propuesta. Es solo una aclaración no una crítica, creo que el acta refleja bastante bien las intervenciones de la asamblea. Un saludo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s